Tag: เมียชาวบ้าน

เรื่องจริงเล่าเรื่อง เมียชาวบ้านมาให้เอา

73 Views0 Comments

เรื่องนี้เกิดมานานแล้วเมื่อประมาณห้าปีที่เเล้วจนถึงปัจจุบัน ผมได้รู้จักกับลูกค้าคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบกว่า มีลูกแล้ว แต่ว่าหุ่นของเธอสูงยาวขาว ผมได้ไปมาหาสู่เธอในฐานะลูกค้าเป็นประจำ แต่เธอก็ยังไม่มีท่าทีอะไรนอกจากลูก...