Tag: ฟังเรื่องเสียว

บันทึกรักของหมวยฟังเรื่องเสียว9

60 Views0 Comments

ดิฉันก็เสไปมองดูง่ามขาที่ถ่างของตัวก็ใจระทึกเมื่อพบว่าพอดิฉันยกก้นขึ้นช้าๆสองแคมดิฉันก็อ้ารูดขึ้นตามลำควยปากรูแดงฉ่ำก็ปลิ้นออกมาอย่างน่าหวาดเสียว พอดิฉันห่มก้นลงก็ต้องสูดปากด้วยความเสียวค่อยหย่อนตัวลงปากรูก็ค่อยม้วนเข...